LOP - Lääkehoidon osaamisen perusteet

Verkko-oppitunnit

Lääkehoitoa ja verensiirtoa koskeva lainsäädäntö
Lääkehoitoprosessi
Peruslääkevalikoima ja riskilääkkeet
Lääkemuodot ja antotavat
Injektion (s.c. ja i.m.) antaminen ja lääkkeettömän infuusiopussin vaihtaminen
Lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä
Lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä
Haitta- ja yhteisvaikutukset
Aseptiikka osana turvallista lääkehoitoa
Rokotteet
Lääkehuolto avoterveydenhuollossa
Lääkelaskut

Tentit
Ohjelma arpoo tenttikysymykset ja laskut tenttipankista
Teoriatentti: 10 teoriakysymystä (läpipääsy 80% oikein)
Laskutentti: 5 laskua (läpipääsy 100 % oikein)

 

Kurssi on saatavana myös ruotsinkielisenä 

Löydät esitteen täältä