LOP - Lääkehoidon osaamisen perusteet

Verkko-oppitunnit

OSA I Lääkehoidon perusteet

Normistot lääkehoidon perustana
Lääkkeiden luokittelu ja tiedonhaku
Lääkkeet elimistössä
Lääkehuolto
Aseptiikka lääkehoidossa
Lääkelaskenta ja lääkelaskujen harjoitustentti

OSA II Lääkehoidon toteuttaminen

Lääkityksen selvittäminen
Lääkehoidon arviointi ja määrääminen
Lääkkeiden käsittely
Lääkkeiden anto luonnollista tietä
Lääkkeiden anto ihon alle ja lihakseen
Lääkkeettömän infuusiopussin vaihtaminen
Lääkkeen ottoajankohta
Lääkehoidon vaikutusten seuranta
Lääkehoidon ohjaus ja dokumentointi

OSA III Lääkehoidon erityistilanteita

Lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä
Riskilääkkeet
PKV-lääkkeet
Rokotteet
Lääkkeelliset kaasut
Anafylaktisen reaktion hoito
Virhetilanteissa toimiminen


Tentit
Ohjelma arpoo tenttikysymykset ja laskut tenttipankista
Teoriatentti: 10 teoriakysymystä (läpipääsy 80% oikein)
Laskutentti: 5 laskua (läpipääsy 100 % oikein)

 

Kurssi on saatavana myös ruotsinkielisenä 

Löydät esitteen täältä